گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : گاز استان هرمزگان
مکان : قشم، بندرعباس، حاجی آباد، خمیر
زمان شروع : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
زمان پایان : یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پایانه های نفتی ایران
مکان : خارگ، نکا، عسلویه و تهران
زمان شروع : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
زمان پایان : سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : اداره کل فرودگاه های استان یزد
مکان : یزد
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی مهاباد
مکان : مهاباد
زمان شروع : دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : پارک علم و فناوری خراسان رضوی
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران
مکان : مشهدمقدس، بجنورد و گناباد
زمان شروع : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مکان : بیرجند
زمان شروع : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مکان : سبزوار
زمان شروع : شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت نفت و گاز شرق
مکان : سرخس
زمان شروع : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
گروه : سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شهرداری مشهد
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب - برق منطقه ای
مکان : سیستان و بلوچستان
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان قم
مکان : قم
زمان شروع : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : تصفیه‌خانه های فاضلاب مشهد
زمان شروع : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب استان خوزستان
مکان : آبادان، اندیمشک، خرمشهر، دزفول
زمان شروع : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸