گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : اداره کل فرودگاه های استان یزد
مکان : استان یزد
زمان شروع : دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی مهاباد
مکان : مهاباد
زمان شروع : دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
مکان : مشهد مقدس
زمان شروع : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران
مکان : منطقه 4 عملیات انتقال گاز
زمان شروع : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
زمان پایان : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
مکان : شهر بیرجند
زمان شروع : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مکان : سبزوار
زمان شروع : شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت نفت و گاز شرق
مکان : سرخس
زمان شروع : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس
مکان : مشهد
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : آب و فاضلاب - برق منطقه ای
مکان : استان سیستان و بلوچستان
زمان شروع : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان قم
مکان : استان قم
زمان شروع : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب مشهد
مکان : تصفیه‌خانه فاضلاب های خین عرب و التیمور
زمان شروع : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
زمان پایان : یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
گروه : صنعت آب و فاضلاب
وضعیت :
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان
مکان : آبادان، اندیمشک، خرمشهر، دزفول، شوش
زمان شروع : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : صنعت نفت و پالایشگاه
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی غدیر
مکان : استان خوزستان
زمان شروع : دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مکان : بیرجند، بشرویه، قائن، فردوس
زمان شروع : شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
زمان پایان : شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
گروه : استقرار سیستم مدیریت انرژی
وضعیت :
کارفرما : شرکت پتروشیمی خارک
مکان : پتروشیمی خارک
زمان شروع : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
زمان پایان : سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷